22 listopada 2017 odbyło się spotkanie Sekcji SDFUR poświęcone omówieniu spraw bieżących, w tym kwestii związanych z projektem e-paragon w świetle informacji z MR. Zdecydowano również o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia członków Sekcji w dn. 12.12.2017 r.