10 listopada 2017  na zaproszenie wicedyrektor  Marianny Sidoroff (Ministerstwo Rozwoju, Departament Gospodarki Elektronicznej) odbyło się spotkanie przedstawicieli SDFUR KIGEiT, Ministerstwa Rozwoju (MR), Ministerstwa Finansów (MF) i Głównego Urzędu Miar (GUM) poświęcone omówieniu zgłoszonych przez SDFUR uwag do rozporządzenia technicznego ws. kas i projektu Ustawy o VAT. GUM omówił zmiany w strukturach Urzędu oraz przygotowania do procedur homologacji kas online. MR przedstawiło swoją koncepcję projektu e-paragon, z silnym naciskiem na zamiar wyeliminowania transakcji gotówkowych.