W dniu 11 października 2018 r. w siedzibie firmy POSNET-POLSKA odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) poświęcone wyborom do Zarządu Sekcji i wyborom kandydatów do Rady Izby w kadencji 2018-2021. Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem ustępującego Zarządu, udzieliło mu skwitowania za okres VII kadencji i wybrało nowy Zarząd Sekcji, na kolejną trzyletnią kadencję. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które odbyło się w przerwie Zgromadzenia Członków zdecydowano o podziale funkcji. Zapoznano się i omówiono zadania Sekcji na rok 2018-19.