Ministerstwo Energii dnia 15 listopada 2017 r. skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ME w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Projekt wraz z uzasadnieniem i OCR jest dostępny <tutaj>.
Uwagi można było zgłaszać do 22 listopada 2017 r.
Stanowisko KIGEiT jest dostępne <tutaj>.