W dniu 6 października 2017 r. Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) przesłała do Ministerstwa Finansów oraz do Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Miar uwagi i komentarze do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (do projektu z dn. 18 .09.2017).