Trzecie warsztaty projektu Green Power Electronics dotyczące roadmap opracowanej w ramach działania WP2 odbyły się 30 sierpnia 2017 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. W przeciwieństwie do wcześniejszych warsztatów, uczestnicy składali się głównie z przedstawicieli nauki i mniejszej liczby firm. Większość uczestników brała  już udział w poprzednich edycjach warsztatów, dlatego byli zaznajomieni z głównymi celami projektu GPE. Uczestnicy  byli bardzo zainteresowani zaktualizowanym planem działania oraz omówili wraz z prowadzącymi postępy w rozwiązywaniu barier, które spowalniają zastosowanie zaawansowanej elektroniki w Polsce.
Po oficjalnym przywitaniu przez prezesa KIGEiT Stefana Kamińskiego oraz Jarosława Tworoga, Mariusz Sochacki  z Politechniki Warszawskiej przedstawił szczegółową prezentację na temat zaktualizowanych działań GPE, które zawierały informacje o projektach pilotażowych.
Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli inicjatywę Ministerstwa Cyfryzacji, która w dniu 29.06.2017 podpisała memorandum z 20 podmiotami branżowymi w celu stworzenia wspólnej polskiej strategii wdrożenia nowej sieci 5G. Ministerstwo przewiduje zakończenie prac nad dokumentem w I kwartale 2018 roku. W dniu 19.09.2017 odbędzie się pierwsze spotkanie w celu identyfikacji tematów i grup roboczych. Firmy uczestniczące w warsztatach byli zainteresowani wzięciem udziału w tych pracach.
Jednym z interesujących tematów poruszanych podczas warsztatów było to, że w KIGEiT trwają obecnie rozmowy na temat powstania nowej grupy roboczej KIGEiT, która chce skupić się na pompach ciepła. Członkowie grupy będą bardzo zainteresowani współpracą w ramach projektu GPE i osiągniętymi rezultatami.