Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności.

Numer decyzji:  DNR-222/2017 (decyzja)

Data wydania decyzji:   2017-08-24

Sygnatura akt:  DNR-730-672(27)/16(KKA)/(KBO)

Uczestnicy postępowania:  ELS Elektrotechnika sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Bielawie