Krajowa Izba Gospodarcza Elektroni i Telekomunikacji zaprasza w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 13:00 do swojej siedziby w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30 do sali 110 na III edycję warsztatów w ramach projektu Green Power Electronics. Szczegółowe informacje o trzeciej edycji warsztatów znajdą Państwo <tutaj>. Opracowane z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki wnioski w ramach pierwszej i drugiej edycji warsztatów, zostały przekazane jako wkład do „Roadmapy” technologicznej i regionalnej, opisującego stan wdrażania zaawansowanej energoelektroniki w rejonie Morza Bałtyckiego). W ramach trzeciej edycji warsztatów zaprezentowana zostanie najnowsza wersja roadmapy (do pobrania: <tutaj>) będzie też okazja do dyskusji nad tym dokumentem, a także przekażemy dodatkowe informacje o dalszych pracach w projekcie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia z podaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy, stanowiska oraz adresu e-mail, (na który prześlemy potwierdzenie udziału w spotkaniu) należy przesłać na adres: kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 27.08.2017 roku do godz. 15:00. Ze względu na ograniczenia sali informujemy, że potwierdzenia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.