Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności.

Numer decyzji:  DNR-203/2017 (decyzja)

Data wydania decyzji:   2017-08-04

Sygnatura akt:   DNR-730-531(37)/16(KBO)

Uczestnicy postępowania:   OBO Bettermann Polska sp. z o. o