W dniu 31 lipca 2017 r. Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) przesłała do Ministerstwa Rozwoju uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (do projektu z dn. 23 maja 2017 r.).