26 października 2017 r. w siedzibie KIGEiT odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) KIGEiT . Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy i miało na celu wypracowanie propozycji działań Sekcji na kolejny rok.