W dniu 3.10.2017 odbyło się w siedzibie KIGEiT spotkanie Sekcji SDFUR poświęcone wypracowaniu stanowiska do projektu ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.