W nawiązaniu do ogłoszonej na RCL kolejnej wersji ( z dnia 24.02.2017) projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych , którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące  SDFUR przekazała uwagi do Ministerstwa Rozwoju.