Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności.

Numer decyzji:  DNR-49/2017 (decyzja)

Data wydania decyzji:   2017-03-10

Sygnatura akt:   DNR-730-534( 24 )/16/KKA

Uczestnicy postępowania:   Legrand Polska sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich