Drugie warsztaty ramach projektu Green Power Electronics dotyczące roadmapy technologicznej i regionalnej opracowanej w ramach działania WP2 odbyły się 6 marca 2017 r. w Hotelu Hilton w Warszawie jako impreza towarzysząca Forum Gospodarczemu TIME, które jest corocznym wydarzeniem prezentującym osiągnięcia polskiego przemysłu oraz pokazującym i omawiającym możliwe kierunki rozwoju sektorów ICT i energoelektroniki oraz technik informacyjnych. W warsztatach udział wzięło 29 uczestników.

Celem warsztatów było zidentyfikowanie i omówienie barier w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu energoelektroniki w sektorach związanych z energią odnawialną, e-mobilnością, inteligentnymi budynkami oraz aplikacjami związanymi z zieloną energią. W warsztatach jako gość wziął udział podsekretarz stanu z Ministerstwa Energetyki – p. Andrzej Piotrowski, który przedstawił założenia dla strategii sektora energetycznego w Polsce.