Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności.

Numer decyzji:  DNR-34/2017 (decyzja)

Data wydania decyzji:   2017-02-28

Sygnatura akt:   DNR-730-541( 21 )/16/KKA; DNR-730-573( 19 )/16/KKA

Uczestnicy postępowania:   Eaton Electric sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku