Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza na II edycję warsztatów Green Power Electronics.  Celem warsztatów jest dyskusja i zebranie wniosków do opracowania roadmapy technologicznej i regionalnej dla regionu Morza Bałtyckiego. Warsztaty odbędą się 6 marca 2017 r. godz. 12:00 w hotelu Hilton w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63 sala MR2.  Warsztaty organizowane są w ramach projektu Green Power Electronics realizowanego przez KIGEiT w ramach umowy partnerskiej zawartej z University of Southern Denmark z siedzibą w Sonderborgu w Danii. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu INTERREG BALTIC SEA REGION, a uczestniczy w nim 7 krajów członkowskich z rejonu Morza Bałtyckiego (Polska, Niemcy, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, oraz Szwecja). Tematem głównym II edycji warsztatów będzie dalsza dyskusja nad poniższymi zagadnieniami analizowanymi w ramach poprzedniej edycji:

  • Publiczne narzędzia do promowania wdrażania zaawansowanej elektroenergetyki w Polsce (dostępne dofinansowanie krajowe, regulacje i polityka państwa, infrastruktura krajowa itp.);
  • Bariery dla wdrażania rozwiązań dla produktów i usług w energoelektronice (w szczególności dla OZE, e-mobilności i inteligentnych budynków oraz zielonej energetyce);
  • Perspektywy strategiczne w zakresie implementacji rozwiązań dla zaawansowanej energoelektroniki w Polsce;
  • Inwestycje a konkurencyjność branży zaawansowanej energoelekroniki w Polsce (m.in. magazynowanie energii, VLC, przekształtniki mocy itp.);
  • Dochodowość energoelektroniki w łańcuchu dostaw w Polsce.

Ramowy program warsztatów można pobrać <tutaj>. Planujemy prezentację roadmapy oraz dyskusję otwartą prowadzoną przez p. Mariusza Sochackiego z Politechniki Warszawskiej oraz prezesa KIGEiT Stefana Kamińskiego i wiceprezesa Jarosława Tworoga. Opracowane z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki wnioski w ramach pierwszej edycji warsztatów, zostały przekazane jako wkład do dokumentu (roadmapy technologicznej i regionalnej), opisującego stan wdrażania zaawansowanej energoelektroniki w rejonie Morza Bałtyckiego. W ramach tej edycji warsztatów zaprezentowana zostanie po raz pierwszy scalona wersja roadmapy. Będzie też okazja wymiany informacji oraz dyskusji nad dokumentem.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia z podaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy, stanowiska oraz adresu e-mail, (na który prześlemy potwierdzenie udziału w spotkaniu) należy przesłać na adres: kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 28.02.2017 roku do godz. 15:00. Ze względu na ograniczenia sali informujemy, że potwierdzenia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.