W dniu 2 lutego 2017 r. Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) wysłała do Ministerstwa Finansów stanowisko ws. ustawowych przeglądów technicznych.