Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności.

Numer decyzji:  DNR-10/2017 (decyzja)

Data wydania decyzji:   2017-01-20

Sygnatura akt:   DNR-730-543( 18 )/16/KK

Uczestnicy postępowania:   LEGRAND POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich