Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) jako partner projektu Green Power Electronics, przeprowadziła w dniu 29 listopada 2016 r. pierwsze warsztaty poświęcone zebraniu wniosków i opinii do przygotowania roadmapy technologicznej i regionalnej. Celem roadmapy jest omówienie głównych wymagań i barier związanych z szeroko rozumianą energoelektroniką.

Udział w spotkaniu wzięło ponad 50 uczestników reprezentujących firmy i instytuty badawcze związane z branżą energetyczną i ICT. Warsztaty odbyły się w sali Senatu na Politechnice Warszawskiej i zostały otwarte przez Rektora Jana Szmidta. Andrzej Piotrowki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii przedstawił ogólną strategię rządu, punkt widzenia i podejście do sektora energetycznego w Polsce. Następnie uczestnicy dyskutowali na tematy związane z polityką gospodarczą, warunkami społecznymi związanymi z nową energetyką opartą na odnawialnych żródłach energii i badaniami oraz innymi czynnikami mającymi znaczenie dla optymalizacji roadmapy technologicznej i regionalnej. W ramach projektu GPE ma powstać roadmapa dla całego regionu Morza Bałtyckiego oraz na szerszym poziomie w skali globalnej, która ma dostarczyć informacji takich jak wielkość rynku, wymagania techniczne oraz niezbędne zmiany prawne, które pozwolą na rozwinięcie nowej generacji przyrządów półprzewodnikowych mających zastosowanie w energoelektronice. Jest to szczególnie ważne w przypadku budowania zdolności w zakresie zarządzania technologią w MŚP, ponieważ w tych firmach zazwyczaj brakuje narzędzi do analizy biznesowej i procedur zarządzania, aby odpowiednio ocenić trendy technologiczne i rynkowe.