Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności.

Numer decyzji:  DNR-147/2016 (decyzja)

Data wydania decyzji:  2016-12-02

Sygnatura akt:  DNR-730-520( 14 )/16/KKA; DNR-730-535( 14 )/16/KKA; DNR-730-617(10)/16/KKA

Uczestnicy postępowania:  BEMKO sp. z o.o. z siedzibą w Annopolu