Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności.

Numer decyzji: DNR-147/2016 (decyzja)

Data wydania decyzji: 2016-12-02

Sygnatura akt: DNR-730-520(14)/16/KKA; DNR-730-535(14)/16/KKA; DNR-730-617(10)/16/KKA

Uczestnicy postępowania: Ogranicznik przepięć model CCS01-B+C/4-275-50, EAN: 5900280903631,