Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza w dniu 29 listopada 2016 r. o godzinie 14:30 do sali Senatu Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) na I edycję warsztatów Green Power Electronics. Szczegółowy program pierwszej edycji warsztatów znajdą Państwo <tutaj>. Przed warsztatami od godz. 11:15 odbędzie się spotkanie poświęcone programowi strategicznemu IUSER oraz spotkanie z podsekretarzem w Ministerstwie Energii p. Andrzejem Piotrowskim.

Warsztaty są organizowane w ramach projektu Green Power Electronics realizowanego przez KIGEiT w ramach umowy partnerskiej zawartej z University of Southern Denmark z siedzibą w Sonderborgu w Danii. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu INTERREG BALTIC SEA REGION, a uczestniczy w nim 7 krajów członkowskich z rejonu Morza Bałtyckiego (Polska, Niemcy, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, oraz Szwecja). Tematem głównym warsztatów będzie dyskusja nad poniższymi zagadnieniami:

  • Publiczne narzędzia do promowania wdrażania zaawansowanej elektroenergetyki w Polsce (dostępne dofinansowanie krajowe, regulacje i polityka państwa, infrastruktura krajowa itp.);
  • Bariery dla wdrażania rozwiązań dla produktów i usług w elektroenergetyce (w szczególności dla OZE, e-mobilności i inteligentnych budynków oraz zielonej energetyce);
  • Perspektywy strategiczne w zakresie implementacji rozwiązań dla zaawansowanej elektroenergetyki w Polsce
  • Inwestycje a konkurencyjność branży zaawansowanej elektroenergetyki w Polsce (m.in. magazynowanie energii, VLC, przekształtniki mocy itp.)
  • Dochodowość elektroenergetyki w łańcuchu dostaw w Polsce

Planujemy dyskusję otwartą z wprowadzeniem p. Mariusza Sochackiego z Politechniki Warszawskiej oraz p. Jarosława Tworoga wiceprezesa KIGEiT. Opracowane w ramach dyskusji z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki wnioski, będą stanowiły wkład do dokumentu (tzw. roadmapy technologicznej i regionalnej), opisującego stan wdrażania zaawansowanej elektroenergetyki w rejonie Morza Bałtyckiego. Wnioski z dyskusji zostaną przekazane liderowi projektu w formie pisemnej. Więcej informacji o pierwszej edycji warsztatów znajdą Państwo <tutaj>.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia z podaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy, stanowiska oraz adresu e-mail, (na który prześlemy potwierdzenie udziału w spotkaniu) należy przesłać na adres: kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 25.11.2016 roku do godz. 15:00. Ze względu na ograniczenia sali informujemy, że potwierdzenia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.