„Od bezpieczeństwa teleinformatycznego zależy przyszłość i bezpieczeństwo Polski…”

W dniu 24 listopada 2016 roku w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Konstancinie –Jeziorna pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Cyfryzacji odbyło się
II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych.
Hasło przewodnie II edycji Forum było „Bezpieczeństwo w Energetyce”.

To już druga edycja Forum, która została poświęcona tematyce cyberbezpieczeństwa. Organizatorzy Forum:

  • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz
  • Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej

kontynuują tym samym działania na rzecz tworzenia przyjaznych warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju cyberbezpieczeństwa ICT.

Spotkanie zgromadziło ponad 150 ekspertów i managerów zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Forum zostało uroczyście otwarte przez Gospodarza jednocześnie Partnera Strategicznego Forum, Wiceprezesa Zarządu PSE Jarosława Brysiewicza oraz Wiceprezesa Zarządu KIGEiT dr Jarosława Tworoga.

Inauguracyjne przemówienie wygłosił Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, który przedstawił zagadnienia będące przedmiotem analiz zapewnienia bezpieczeństwa przed cyberzagrożeniami dla sieci elektroenergetycznych. „Od bezpieczeństwa teleinformatycznego zależy przyszłość i bezpieczeństwo Polski…”

Stan rozwoju cyberzagrożeń i koncepcje zapewnienia bezpieczeństwa w systemach produkcji i przesyłu energii elektrycznej w dyskusjach panelowych przedyskutowali eksperci krajowego operatora systemu przesyłowego z udziałem przedstawicieli ministerstwa energii i cyfryzacji oraz największych światowych i krajowych firm.

W trakcie Forum wskazano na miejsce Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK w systemie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa oraz współpracę z biznesem oraz organami i instytucjami administracji państwowej.

Prezentacje oraz panele dyskusje poświęcone teleinformatycznemu bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej operatorów energetycznych wskazywały na obecną dużą dynamikę wzrostu zagrożeń płynących z „sieci”. Wśród zagrożeń Orange Polska wskazał na 230% wzrost ataków typu ransomware w krajowej sieci Internetu w porównaniu do ubiegłego roku. Obecnie wykrywanych jest ponad 12 tysięcy prób takich ataków tygodniowo. Dużą dynamiką  wzrostu cechują się również ataki DDoS których obecnie w Polsce odnotowuje się na poziomie 6 tysięcy miesięcznie.

Na zakończenie wydarzenia co stało się już tradycją Stefan Kamiński Prezes KIGEiT oraz Zdzisław Nowak Sekretarz Kapituły wręczyli Nagrody II Forum Bezpieczeństwa Sieci technologicznych.

Statuetkę „ELIKSIR”

Dedykowaną organizacjom non-profit, organom i jednostką administracji państwowej, uczelniom i instytucjom badawczym za krzewienie wiedzy z zakresie cyberbezpieczeństwa i promocję rozwiązań ICT dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci technologicznych otrzymała Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

 

Statuetka „SPIŻOWA BRAMA”

Dedykowaną firmom oferującym rozwiązania bezpieczeństwa dla sieci technologicznych oraz implementujących projekty rozwiązujące złożone aspekty bezpieczeństwa systemów ICT ze szczególnym uwzględnieniem ochrony systemów SCADA oraz ochrony danych w sieciach technologicznych otrzymała firma ATENDE Software.