Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczętym procesem przyjmowania wniosków do pierwszego konkursu w ramach programu sektorowego IUSER, nasza Izba wraz z Platformą IUSER organizuje spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 roku o godz. 11:15 w sali Senatu Politechniki Warszawskiej w Warszawie (Plac Politechniki 1).

Ramowy program spotkania:

Godz. Wyszczególnienie
11:15 – 11:30 Wystąpienia oficjalne:
Rektor PW – Jan Szmidt,
Prezes KIGEiT – Stefan Kamiński.
11:30 – 11:50 „Oczekiwania Ministerstwa Energii w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla polskiego sektora energetyki”.
Podsekretarz Stanu w Min. Energii Andrzej Piotrowski
11:50 – 12:20 Dyskusja nt. spełnienia oczekiwań ME w kontekście Agendy badawczej IUSER
12:20 – 12:40 Ogólne informacje o konkursie IUSER – firma „STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych
12:40 – 13:20 Przedstawienie kompetencji badawczych w zakresie Agendy badawczej  IUSERPolitechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Łączności, Uniwersytet Warszawski (ICM)
13:20 – 13:40 Przerwa kawowa
13:40 – 14:30 Rozmowy i spotkania indywidualne pomiędzy firmami i sektorem nauki w celu nawiązania kontaktów do wspólnych projektów.
14:30 – 16:30 Warsztaty w ramach projektu Green Power Electronics. Szczegóły znajdą Państwo <tutaj>

Zgłoszenia z podaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy, stanowiska oraz adresu e-mail (na który prześlemy potwierdzenie udziału w spotkaniu) należy przesłać na adres iuser@kigeit.org.pl w terminie do 28.11.2016 roku do godz. 12:00.

Przepraszamy, za krótki termin powiadomienia o spotkaniu informacyjnym, ale był on niezależny od Organizatorów.

Uwaga:

Docierają do nas głosy od niektórych firm, aby KIGEiT jako Wnioskodawca programu sektorowego IUSER wystąpiła do NCBiR o przedłużenie składania wniosków w pierwszym konkursie (przypominamy, że ten termin to 30 grudnia 2016).

Przed złożeniem takiego wniosku, prosimy Państwa o wypowiedzenie się w tej sprawie i przekazanie na adres e-mail jak wyżej swojej opinii w tej sprawie.

Prosimy o głosy czy mamy występować o przedłużenie terminu składania wniosków i o jaki okres chcemy go wydłużyć. Będziemy o tym także dyskutować podczas spotkania w dniu 29.11.2016.