Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności.

Numer decyzji:  DNR-124/2016 (decyzja)

Data wydania decyzji:  2016-10-17

Sygnatura akt:   DNR-730-518(11)/16/KBO

Uczestnicy postępowania:   Niskonapięciowy ogranicznik przepięcia (SPD) EATON, model SPCT2-280/1, EAN: 9008790474606