W dniu 20.06.2017 r w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej S.A., w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8 odbyła się konferencja prasowa  poświęcona prezentacji przygotowanego stanowiska KIGEiT wobec propozycji Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Konferencję prowadzili:
  • Stefan Kamiński, Prezes Zarządu KIGEiT
  • Lech Kaczoń, Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, ekspert
  • Katarzyna Kosicka – Polak, Radca prawny, ekspert KIGEiT

Relacja z konferencji Warszawa blokuje rozwój techniczny i technologiczny branży reklamowej  <tutaj>

Tekst stanowiska KIGEiT znajdą Państwo <tutaj>.
Prezentacja z konferencji prasowej <tutaj>
Uchwała krajobrazowa M. St. Warszawy <tutaj>
Informujemy, że stanowisko KIGEiT zostało przesłane w ramach prowadzonych konsultacji do Urzędu Miasta.