Stanowisko zostało przygotowane przez Sekcję Elektronicznych Nośników Audiowizualnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SENA KIGEiT) w ramach rozpoczętych 5 czerwca 2017 roku konsultacji społecznych projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej dokumentu, którego celem jest uporządkowanie przestrzeni Warszawy.

Warszawa pod względem rozmieszczenia reklam została podzielona na trzy obszary z czego ten najistotniejszy pod względem reklamowym, zwany centralnym, obejmuje cały teren dzielnicy Śródmieście oraz część terenów dzielnic: Wola, Ochota, Mokotów, Praga Północ i Praga Południe. Na obszarze tym, będzie można umieszczać tylko formaty do 3m² ustandaryzowanej powierzchni i w niewielkiej ilości znajdują się one na kioskach oraz słupach. Z przestrzeni tej mają zniknąć w ciągu dwóch lat wszelkie inne nośniki.

Członkowie KIGEiT jak i też reklamodawcy tak samo, jak władze miasta, są zainteresowane uporządkowaniem przestrzeni, bo to poprawi jakość i efektywność reklamy. Poziom, estetyka i dyslokacja reklam zewnętrzny zamieniły naszą przestrzeń publiczną w śmietnik reklamowy. Dlatego jako środowisko postulujemy:
• likwidację śmietnika, jaki tworzą wszelkiego rodzaju banery, plakaty, szmaty, papiery, karteczki itp.,
• wprowadzenie dyscypliny reklamowej i konsekwentnego egzekwowania przypadków łamania prawa,
• likwidacji reklam oślepiających, rozpraszających lub dezorientujących kierowców,
• likwidacji reklam uciążliwych dla mieszkańców.
Obecny poziom techniki ekranów LED daje następujące możliwości:
• ograniczenia liczby miejsc reklamowych i zwiększenie efektywności ich wykorzystania do celów reklamowych,
• bardzo niskie koszty wymiany i aktualizacji informacji,
• wspólne korzystanie z tej samej lokalizacji przez wielu reklamodawców,
• zastosowanie narzędzi uniemożliwiających oślepianie i rozpraszanie,
• zastosowanie autonomicznego zasilania.
W związku z powyższym, w trosce o uporządkowanie narosłego problemu, znacznie lepszym rozwiązaniem jest stworzenie w przestrzeni publicznej preferencji dla kontrolowanej dyslokacji ekranów LED wielorakiego zastosowania.

Stanowisko KIGEiT <tutaj>

Uchwała  Krajobrazowa Rady Miasta Stołecznego Warszawy <tutaj>