W dniu 3.07.2017 (poniedziałek) o godz. 14., w siedzibie Biura przy ul. Marszałkowskiej 77/79 odbyło się spotkanie Prezesa KIGEiT i przedstawicieli Sekcji SENA, Członkiem Zarządu Tomaszem Chomickim oraz Robertem Podsiadło z wicedyrektorem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego UM p. Wojciechem Wagnerem.

W czasie spotkania zaprezentowano różne przykłady zalet zastosowania technologii Digital versus Analog, omówiono stanowisko KIGEiT ws. Warszawskiej Uchwały Krajobrazowej