W dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie KIGEiT w Warszawie odbyło się zgromadzenie członków Sekcji Elektronicznych Nośników Audiowizualnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SENA KIGEiT). Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, miało na celu wybór zarządu i wypracowanie kierunków działań Sekcji na kolejne lata.

Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem ustępującego Zarządu, udzieliło mu skwitowania za okres II kadencji i wybrało nowy Zarząd Sekcji, na III – trzyletnią kadencję, w składzie:
  • Zbigniew Klonowski  (TRIAS S.A.) – Przewodniczący
  • Robert Podsiadło (Screen Network S.A.) – Wiceprzewodniczący 
  • Mariusz Walaszczyk (Laboratorium Dźwięku EFEKTYWNI s.c.) – Sekretarz 
  • Tomasz Chomicki – (Samsung Electronics Polska sp. z o.o.) – Członek
  • Piotr Florczak (Lemi-Bis) – Członek