Dnia 7 listopada 2018 r. w siedzibie KIGEiT odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Elektronicznych Nośników Audiowizualnych (SENA) KIGEiT. ZC miało charakter sprawozdawczy. Na spotkaniu dokonano także wyboru kandydatów SENA do Rady Izby w kadencji 2018-2021 w następującym składzie:

  • Zbigniew Klonowski – TRIAS S.A.
  • Robert Podsiadło – Screen Network S.A.