Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Sekcja SDFUR po konsultacjach wewnętrznych przesłała swoje stanowisko do Ministerstwa Rozwoju.
Projekt (wraz z załącznikami) oraz uzasadnienie (str. 43 projektu ) <tutaj>  
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.
Pismo KIGEiT <tutaj>
Uwagi KIGEiT do projektu rozporządzenia <tutaj>