2 grudnia br. Komisja Europejska opublikowała pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym. W jego skład wchodzi komunikat „Zamknięcie obiegu – plan działań UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” oraz zmiany w dyrektywach dotyczących odpadów.

Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do członków KIGEiT o stanowisko do przekazanych dokumentów (w załączeniu poniżej).

W związku z powyższym prosimy uprzejmie o przesyłanie Państwa uwag, opinii i komentarzy do załączonych dokumentów, na adres ogólny Izby  do 23 grudnia br.
Stanowisko Izby zostanie wykorzystane przy opracowaniu stanowiska Rządu.
  • Komunikat KE Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym <tutaj>
  • Załącznik do Komunikatu KE (działania, harmonogram) <tutaj>