Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 1 września 2015 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji pod poz. 156 <tutaj> jak również na stronie BIP MAC <tutaj>.
MAC wyjaśniło, że skrócenie terminu do 7 dni na zgłaszanie uwag wynika z konieczności pilnego wprowadzenia zmian ze względu na trwający już proces rozdysponowania częstotliwości. Jednocześnie brak stanowiska w wyznaczonym terminie zostanie potraktowany przez MAC jako akceptacja projektu.

Stanowisko Izby do powyższego projektu można znaleźć <tutaj>.