Izba otrzymała zaproszenie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Wg ministerstwa projekt nie zawiera zmian o charakterze systemowym a jedynie poprawki o charakterze szczegółowym, porządkującym i redakcyjnym.
Firmy zainteresowane udziałem w konsultacjach prosimy o składanie swoich uwag do 3 marca 2015 r. na adres naszej poczty elektronicznej.

Uwagi KIGEiT do powyższego projektu można znaleźć tu: (1,2 Mb)