KIGEiT przypomina, że Komisja Europejska kontynuuje prace nad opracowaniem jednolitej, europejskiej metodyki pomiaru efektywności środowiskowej.

Celem prac stworzenie jednakowego sposobu oceny wpływu wytwarzanych produktów (lub organizacji) na środowisko w UE w całym cyklu życia (LCA).  Metodyka ta w przyszłości może stać się częścią obowiązującego prawa i być stosowana w normach dotyczących emisyjności, efektywności wykorzystania zasobów, prawie zamówień publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące jednolitej, europejskiej metodyki pomiaru efektywności środowiskowej dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/product_footprint.htm

W w dniach 25-26 marca 2015 roku przyjmowane będą fragmenty metodyk (opis produktu reprezentatywnego, jednostki funkcjonalnej oraz wstępne opisanych granic systemu) dla następujących grup produktów spożywczych:

  • produkty mięsne (mięso),
  • makarony
  • produkty związane z przemysłem garbarskim (skóry).

Dodatkowo przyjmowany będzie nowy zakres dla produktów IT.

W przypadku uwag lub komentarzy – prosimy o kontakt do dnia 20 marca 2015 r.