Archives

Funkcja w KIGEiT: Członek Komisji Rozjemczej Zamierzenia w KIGEiT: Praca w Komisji Rozjemczej Stanowisko zawodowe: Doradca Zarządu Nazwa firmy: Benning Power Electronics sp. a o.o. ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Komisji Rozjemczej Zamierzenia w KIGEiT: Praca w ramach Komisji Rozjemczej. Aktywny udział w pracach SOT, udział w grupach roboczych Ministerstwa Cyfryzacji. ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Komisji Rozjemczej Zamierzenia w KIGEiT: • działania związane z rozstrzyganiem ewentualnych sporów pomiędzy człon-kami KIGEiT • wspieranie rozwiązań organizacyjnych w ramach ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Przewodniczący Komisji Rozjemczej Zamierzenia w KIGEiT: Działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności firm na polskim rynku szeroko rozumianego sektora elektronicznego; uczestnictwo w pracach ...
Czytaj więcej