Aktualności DIGINNO

Webinary „How to? Przemysł 4.0.” – sprawdź materiały i nagrania

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji uczestniczy w projekcie Digital Innovation Network (DIGINNO)‚ który jest ukierunkowany na przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej i procesu przejścia na jednolity rynek cyfrowy w Regionie Morza Bałtyckiego.

Ma to nastąpić poprzez rozwijanie umiejętności decydentów, stowarzyszeń branżowych, instytucji badawczych i MŚP, które umożliwią szybsze i bardziej wydajne wdrażanie rozwiązań cyfrowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Prace będą się skupiać w szczególności na promowaniu rozwiązań ICT w biznesie, rozwijaniu innowacyjnych i interoperacyjnych usług cyfrowych dla przedsiębiorstw (G2B) oraz ułatwianiu dyskusji na temat polityki dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego w Regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt został podzielony na cztery pakiety robocze:

WP1: zarządzanie projektem i administracja

WP2: Przemysł 4.0 – Cyfrowa Transformacja Przemysłu

WP3: Cyfryzacja transgranicznych usług publicznych dla przedsiębiorców (G2B)

WP4: Sieć cyfrowej polityki dla Regionu Morza Bałtyckiego

Efektem projektu ma być:

  • Stworzenie dla MŚP zestawu narzędzi służących do cyfryzacji.
  • Opracowanie czterech przykładowych modeli transgranicznych usług cyfrowych dla przedsiębiorców (w tym analiza wykonalności i dowody skuteczności)
  • Opracowanie Białej Księgi wraz z zaleceniami w zakresie polityki
Dodatkowym rezultatem projektu będzie:​
  • Utworzenie aktywnej, międzysektorowej społeczności zainteresowanej cyfryzacją przemysłu w Regionie Morza Bałtyckiego
 Czas trwania projektu: 1 października 2017 – 30 września 2020 (36 miesięcy)
 Budżet projektu: 3,5 miliona euro (w tym 2,8 miliona z EFRR i 0,7 miliona euro wkładu własnego partnerów)
 Partnerzy:
  • 15 partnerów (EE 3, FI 1, PL 1, NO 1, LV 2, LT 4, SE 1, DK 2)
  • 9 stowarzyszonych podmiotów (GE 2, FIN 2, SE 3, NO 2)
  • Partner Prowadzący – Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji Estonii

Więcej informacji o projekcie znajduje się na dedykowanej stronie: https://www.diginnobsr.eu

Koordynator części polskiej: KIGEiT, kigeit@kigeit.org.plhttps://kigeit.org.pl

ARCHIWUM PRZETARGÓW ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU  >>>>>>