Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wsparcie w zakresie komunikacji projektu Digital Innovation Network (DIGINNO)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania <tutaj>.
Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące oferty prosimy kierować do: Dorota Sapija, KIGEIT, dorota.sapija@kigeit.org.pl, (tel.: 608 03 84 01)
Termin składania ofert: 04.12.2020 do godz. 16.00