Izba otrzymała zaproszenie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska do konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła wraz z oceną skutków regulacji (OSR) oraz uzasadnieniem. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod numerem (RD238),
Obowiązujące aktualnie rozporządzenie z 2007 r. od momentu wydania, pomimo znacznych transformacji dokonujących się w gospodarce narodowej, nie uległo zmianie, przy czym nadmienić trzeba, że zostało ono opracowane na podstawie doświadczeń z lat 80. i 90. ubiegłego wieku, kiedy to realizowane były w kraju ostatnie ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Rozporządzenie zmienia zasadę informowania odbiorców, których dotyczą ograniczenia o wielkości obowiązujących ich dostępnych mocy w sytuacji wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, opiera wyznaczanie wielkości tych mocy o obiektywne wartości określone na podstawie pomiarów oraz poprawia i zwiększa możliwości komunikacji w formie elektronicznej, ułatwiając odbiorcom dostęp do informacji o wprowadzanych ograniczeniach. W rozporządzeniu wprowadzono mechanizm obiektywizacji sposobu wyznaczania mocy w poszczególnych stopniach zasilania w oparciu o dane pomiarowe, a zatem dane obiektywne (rzeczywisty pobór mocy przez odbiorcę).
Prosimy zainteresowanych o zgłaszanie uwag do dnia 12 grudnia 2020 roku przesyłając je na adres poczty elektronicznej Biura Izby. Prace w Izbie są prowadzone w ramach Sekcji Energii i Paliw (SEiP).


Wyniki konsultacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu Ustawy.