W dniu 30 listopada 2020 r. Izba wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko z postulatami w ramach konsultacji w sprawie rozporządzeń dotyczących zarządzania numeracją, w związku z pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.