P R Z E T A R G I    –   A R C H I W U M


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1

Data 01.03.2018
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wybór Lidera 2 zespołu tematycznego projektu Digital Innovation Network (DIGINNO)„.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania <tutaj>.
Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą; faksem albo drogą mailową na adres: kigeit@kigeit.org.pl

Termin składania ofert: 15.03.2018 godz. 12.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2

Data 01.03.2018
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wybór Lidera 3 zespołu tematycznego projektu Digital Innovation Network (DIGINNO)„.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania <tutaj>.
Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą; faksem albo drogą mailową na adres: kigeit@kigeit.org.pl

Termin składania ofert: 15.03.2018 godz. 12.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3

Data 01.03.2018
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wybór Lidera 4 zespołu tematycznego projektu Digital Innovation Network (DIGINNO)„.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania <tutaj>.
Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą; faksem albo drogą mailową na adres: kigeit@kigeit.org.pl

Termin składania ofert: 15.03.2018 godz. 12.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 4

Data 01.03.2018
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wybór Menadżera projektu Digital Innovation Network (DIGINNO)„.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania <tutaj>.
Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą; faksem albo drogą mailową na adres: kigeit@kigeit.org.pl

Termin składania ofert: 15.03.2018 godz. 12.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 5

Data 08.10.2018
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wybór Kierownika WP3 projektu DIGINNO – Cyfryzacja i interoperacyjność transgranicznych usług publicznych (G2B).” Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania <tutaj>.
Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.

Termin składania ofert: 18.10.2018 godz. 12.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 6

Data 07.01.2019
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wybór Konsultanta merytorycznego Przemysł 4.0 projektu DIGINNO (WP2)” 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania <tutaj>.
Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.

Termin składania ofert: 25.01.2019 godz. 12.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 7

Data 11.02.2019
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wybór Menadżera projektu Digital Innovation Network (DIGINNO)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania <tutaj>.
Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.

Termin składania ofert: 22.02.2019 godz. 12.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 8

Data 20.01.2020
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wsparcie działań w ramach projektu Digital Innovation Network (DIGINNO)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania <tutaj>.
Ofertę prosimy złożyć drogą mailową na adres: marcin.kaminski@kigeit.org.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 30.01.2020 do godz. 16.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 10 

Data 30.11.2020
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wsparcie w zakresie komunikacji projektu Digital Innovation Network (DIGINNO)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania <tutaj>.
Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące oferty prosimy kierować do: Dorota Sapija, KIGEIT, dorota.sapija@kigeit.org.pl, 608 03 84 01
Termin składania ofert: 04.12.2020 do godz. 16.00