Ministerstwo Cyfryzacji, w związku z koordynacją wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych do polskiego porządku prawnego, ogłosiło konsultacje założeń projektu ustawy o zmiennie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych). Termin na przesłanie stanowiska mija 19 stycznia br.
Treść założeń projektu ustawy znajduje się: TUTAJ, natomiast Akt o usługach cyfrowych dostępny jest TUTAJ.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 16 stycznia 2024 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 18 stycznia 2024 r. zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.