Izba w dniu 18 stycznia 2024 r. przesłała do Ministerstwa Cyfryzacji w ramach konsultacji społecznych stanowisko z uwagami do założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ustawa ta wdraża Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.