Z radością informujemy, iż w dniu 18 stycznia Krzysztof Gawkowski, Wicepremier i Minister Cyfryzacji, powołał Dr Agnieszkę Jankowską na stanowisko przewodniczącej Rady do spraw Cyfryzacji*. Jest to dla nas powód do radości i dumy, gdyż Agnieszka dołączyła do Rady ds. Cyfryzacji m.in. z rekomendacji Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Z zapowiedzi nowej przewodniczącej wynika, że Rada będzie miejscem nie tylko do wymiany poglądów i dyskusji na tematy związane z szeroko rozumianą cyfryzacją, ale również do realizowania ważnych projektów i inicjatyw w obszarze cyfrowym, w tym przygotowywania rekomendacji dla kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji. Będzie to ważne forum współpracy partnerów społeczno-ekonomicznych – akademii, NGOs i biznesu.Gratulujemy naszej koleżance z Izby tej nominacji i życzymy powodzenia, obiecując nasze wsparcie.

W skład Rady weszły również:

  • dr hab. Katarzyna Kopczewska – profesor Uniwersytet Warszawski na Wydziale Nauk Ekonomicznych (WNE UW) w Katedrze Data Science,
  • dr Bianka Siwińska – prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz Perspektywy Women in Tech
  • Katarzyna Szymielewicz – prezeska Fundacji Panoptykon.

Komunikatu prasowy Ministerstwa Cyfryzacji <tutaj>


*Do zadań Rady ds. Cyfryzacji należy wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, opiniowanie dokumentów strategicznych i innych dokumentów związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.