Rada (UE) opublikowała rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2278 zawieszającego cła pobierane na podstawie wspólnej taryfy celnej.

W celu wspierania produkcji zintegrowanych baterii w Unii ustanowiono częściowe zawieszenie ceł WTC w odniesieniu do niektórych produktów, które są związane z ich produkcją i nie są obecnie wymienione w załączniku do rozporządzenia (UE) 2021/2278 i których produkcja w Unii jest niewystarczająca. Datą obowiązkowego przeglądu tych zawieszeń będzie dzień 31 grudnia 2024 r., aby można było uwzględnić w tym przeglądzie krótkoterminowe zmiany zachodzące w sektorze produkcji baterii w Unii.

Opisy produktów i ich klasyfikacja w przypadku niektórych zawieszeń ceł WTC wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) 2021/2278 zostały zmodyfikowane z uwagi na zmiany techniczne wprowadzone w tych produktach oraz tendencji gospodarczych na rynku. Obecne zawieszenia nie zawierają towarów objętych Porozumieniem ITA, gdyż pozycje te w taryfie celnej mają zerowe stawki cła.

Zgodnie z tradycją opracowaliśmy dla Państwa wyciąg z listy zawierającej towary bez cła dla sektora elektronicznego, telekomunikacyjnego oraz elektronikę dla przemysłu motoryzacyjnego. Wyciąg ten znajdą Państwo <tutaj>.

Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.