Rada (UE) opublikowała rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2283 otwierającego i ustalającego sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe. Zwracamy uwagę, że dla przemysłu elektronicznego ustanowiono kontyngenty m.in. na:

  • ex 3806 10 00 10 – Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzymane ze świeżych oleożywic;
  • 8104 11 00 – Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu;
  • ex 8104 30 00 20 – Proszek magnezu: o czystości 98% masy lub większej, ale nie większej niż 99,5 %, oraz o średnicy cząstek 0,2 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm;
  • ex 8501 40 20 65 i ex 8501 40 80 60 – Elektryczny silnik prądu przemiennego, jednofazowy, nawet z komutatorem …. stosowany w produkcji artykułów gospodarstwa domowego.

Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.