Opublikowana została Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”. Celem ustanowienia Krajowych Ram wspierania strategicznych inwestycji półprzewodnikowych, jest wspieranie zintegrowanych zakładów produkcyjnych lub otwartych unijnych fabryk w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1781.

Łączne wydatki z budżetu państwa na realizację Programu wyniosą równowartość wyrażoną w PLN kwoty 1 840 000 000,00 USD. W poszczególnych latach limit wynosi:

  • w 2024 r. ‒ równowartość wyrażonej w PLN kwoty 736 000 000,00 USD;
  • w 2025 r. ‒ równowartość wyrażonej w PLN kwoty 552 000 000,00 USD;
  • w 2026 r. ‒ równowartość wyrażonej w PLN kwoty 552 000 000,00 USD.

Uchwała została podjęta w dniu 8 grudnia 2023 roku a opublikowana w dniu 18 grudnia 2023 roku. Pełny tekst Uchwały znajdą Państwo <tutaj>.