Wiceprezes Izby – dr inż. Jarosław Tworóg został członkiem Kapituły czwartej edycji konkursu Huawei Startup Challenge.

„To dla mnie niezwykły zaszczyt i przyjemność być częścią tego innowacyjnego projektu, który ma na celu wspieranie i promowanie najbardziej obiecujących polskich startupów” – mówi Jarosław Tworóg Wiceprezes Zarządu Izby.

W tym roku, pod hasłem #TECHFORGREENENERGY, poszukujemy startupów pozytywnego wpływu, które swoimi innowacyjnymi pomysłami mogą przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania zasobów zielonej energii, jak i jej promowania.

Kapituła składa się z doświadczonych specjalistów, o szerokiej wiedzy i doświadczenie w dziedzinie technologii i energetyki. Są to osoby, które na co dzień zajmują się tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań przyczyniających się do ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej.

Wierzymy, że dzięki temu konkursowi, wiele pomysłów zyska szansę na wzrost i rozwój, dlatego zachęcamy do aplikowania i podjęcia wyzwania.

 


INFORMACJE O KONKURSIE:

Kolejna, czwarta edycja wyjątkowego konkursu Huawei Startup Challenge organizowanego wraz ze Startup Academy, jest skierowana do polskich startupów, których celem jest rozpowszechnienie wykorzystywania zielonej energii i jej potencjału.

Każdego dnia wizjonerzy żyjący wokół nas wpadają na wyjątkowe pomysły i koncepty, które przy odpowiednim wsparciu byłyby w stanie pozytywnie wpłynąć na stan całego sektora energetycznego. Współpraca między odpowiednimi podmiotami otwiera drzwi do realizacji tych idei, a tym samym wpływa na zwiększenie dobrobytu obecnych i przyszłych pokoleń. W ramach tegorocznej edycji konkursu nagrodzone zostaną najbardziej innowacyjne rozwiązania, które usprawniają oraz upowszechniają metody pozyskania oraz wykorzystania zielonej energii, a także działają na rzecz poprawy kluczowych aspektów wpływających na efektywność energetyczną.

CELE KONKURSU

Nadrzędnym celem programu Huawei Startup Challenge jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych polskich startupów, a także wsparcie w przekształceniu ich w dobrze prosperujące firmy. Ponad to organizatorzy chcą pokazać, jak technologie mogą wspierać rozwój w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania energii odnawialnej, wesprzeć edukację na temat innowacyjnych rozwiązań z zakresu zrównoważonych źródeł energii i technologii OZE, zachęcić do współpracy różnorodne podmioty na rzecz wspólnego celu – rozwoju narzędzi służących do efektywniejszego wykorzystania zielonej energii w Polsce i na świecie, wspomóc rozwój polskiego ekosystemu startupowego, w szczególności startupów pozytywnegowpływu (impact startups).