Otrzymaliśmy prośbę z Ministerstwa Finansów o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (nr 770 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).
Zmiana w rozporządzeniu następuje w związku z rozszerzeniem możliwości stosowania tego rodzaju kas przy sprzedaży wszelkich wyrobów objętych pozycją CN 2203 00 oraz wszelkich wyrobów zawierających mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objętych pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości, a także innych napojów alkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu do 4,5% objętości, przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozwiązanie to ma ułatwić tej grupie podatników prowadzenie ewidencji na kasach rejestrujących ww. napojów poprzez obniżenie całkowitych kosztów używania kas rejestrujących.
Dostęp do dokumentów znajduje się także na stronie Rządowego Centrum Legislacji <tutaj>.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich uwag i komentarzy na nasz adres poczty elektronicznej do dnia 17 sierpnia 2023 roku do godz. 10:00. Sprawę w naszej Izbie prowadzi Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR).